Revisor

Revisor för Curando Nordic AB är sedan årsstämma den 29 maj 2020 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Lisa Albertsson (c/o PWC, Box 2138, 220 02 Lund). Albertsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

sv_SE