Koncernledning

Bakom Curando Nordic finns en kompetent och erfaren ledning med ett stort kontaktnät och etablerade kundrelationer. Det allra viktigaste med ledningen är dock att samtliga har gjort detta förr. Enligt styrelsens bedömning är detta den bästa garantin för att Curando Nordic skall lyckas och bli framgångsrikt.

Johan Tinnerholm, CEO

Född: 1985

Curando Nordic:s VD, Johan Tinnerholm, har gedigen erfarenhet av IT-bolag, både i form av startups såväl som globalt växande börsbolag. Han började som VD i Curando den 3 februari 2020.

Tinnerholm kommer närmast från Safeture AB (publ) där han de senaste fem åren varit COO med lednings- och kundansvar. Han har bred erfarenhet av att jobba med IR, strategiskt arbete samt produktutveckling inom IT och marknad. Han är statsvetare och ekonom med utbildning i Sverige och USA. Johan har ett starkt teknikfokus, som kombinerat med en djup förståelse för kunders behov kommer väl till pass när det gäller att driva Curandos utveckling framåt.

Innehav: 2 450 000 aktier i Curando Nordic AB.

 

Åke Knutsson , CFO

Född: 1955

2009–2011 var Åke Knutsson finanschef hos Prestando Group, som levererar pressade högkvalitativa ståldelar till europeiska och amerikanska bilindustrin. Innan dess 2006–2009 var han VD för A Clean Partner International AB, ett företag som utvecklar och säljer industriella rengöringsämnen. Från 2000 till 2006, vice VD och Chief Operating Officer för Biomet Cementing Technologies AB, en del av den internationella Biomet Group som är en av världens ledande tillverkare av medicinteknik. Knutsson har senast varit CFO på det listade bolaget Safeture AB från 2014 och tillträdde på Curando i juli 2019.

Innehav: 204 154 aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

 

Peter Hedberg, CTO

Född: 1980

Civilingenjör i datateknik från KTH. IT-ingenjör specialiserad på integrationer och systemutveckling för hälso- och sjukvård. Tidigare CTO i Enalog AB och har under de senaste tio åren arbetat med att utveckla system för vården.

Innehav: 200 000 aktier i Curando Nordic AB.

sv_SE