Finansiell kalender

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport andra kvartalet 2021:

27 augusti 2021

Delårsrapport tredje kvartalet 2021:

26 november 2021

Bokslutskommuniké 2021:

25 februari 2022

sv_SE