Finansiell kalender

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning för 2020:

30 mars 2021

Årsstämma:

28 maj 2021

Delårsrapport första kvartalet:

26 maj 2021

Delårsrapport andra kvartalet 2021:

27 augusti 2021

Delårsrapport tredje kvartalet 2021:

26 november 2021

Bokslutskommuniké 2021:

25 februari 2022

sv_SE