Emissioner

Företrädesemission 2018

Investerarträffar

Anmäl er till investerarträff med Bolaget nedan. Lättare lunch ingår.

Malmö 16 maj klockan 12.00, Hamngatan 4. Anmäl här:  emissionstjanster@mangold.se

Stockholm 21 maj klockan 12.00, Engelbrektsplan 2. Anmäl här:  emissionstjanster@mangold.se

Memorandum Rethinking Care

Ladda ned här.

Teaser

Ladda ned här.

Intervju med Fredrik Thafvelin; VD för Rethinking Care.

Ladda ned här

Anmälan och teckning

Förlängning – Särskild anmälningssedel
Förlängning – Teckning utan företräde

Anmälningssedel för teckning utan företräde av units. Ladda ner här

Särskild anmälningssedel – teckning med stöd av uniträtter för teckning av units. Ladda ner här

 

För mer information avseende företrädesemissionen hänvisas till Mangold Fondkommission

https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-rethinking-care-ab/

Mangold Fondkommission AB
Emissioner/ Rethinking Care
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551
Email: ta@mangold.se

Nyemission 2016

Prospekt/memorandum

Prospekt Rethinking Care. Ladda ned här.

Teaser

Rethinking Care – Teaser SE (pdf). Läs mer…
Rethinking Care – Teaser EN (pdf). Läs mer…

Instruktioner för anmälan och teckning

Se ”Prospekt”.

För information avseende nyemissionen eller dess villkor och anvisningar hänvisas till Sedermera Fondkommission.

Sedermera Fondkommission

Emissionstjänster
Norra Vallgatan 64
SE-211 22 Malmö

Telefon: +46 (0)431 – 47 17 00

Fax: +46 (0)431 – 47 17 21

E-post: nyemission@sedermera.se

Anmälningssedel

Rethinking Care – SE – anmälningssedel (pdf). Läs mer…
Rethinking Care – EN – anmälningssedel (pdf). Läs mer…

För ytterligare information avseende nyemissionen eller dess villkor och anvisningar hänvisas till Sedermera Fondkommission med telefonnummer 0431-47 17 00.

sv_SE