<– Tillbaka

Curando Nordic AB (publ) släpper webbtidbokning med integrationsmotor

2021-06-22

Curando Nordic AB (publ) (”Curando”) släpper webbtidbokning med integrationsmotor som mikrotjänst och en del av plattformen Curando 2.0.

Curando 2.0 är företagets plattform riktad mot leverantörer av hälsotjänster till företag och direkt till företag och andra organisationer. Tidbokningstjänsten med integrationsmotor kan kopplas mot journalsystem och andra tredjepartstjänster för att underlätta bokning, kontakt och administration mellan leverantörer och deras företagskunder.

Webbtidbokningen är den senaste tjänsten på Curandos obundna plattform för hälsa på företag som släpptes i september förra året. Sedan tidigare erbjuder Curando ett digitalt verktyg för frånvarohantering samt beställningsportal och ärendehantering för hälsa på företag.

Den nya bokningstjänsten är inte kopplad till Curandos omvända förvärv av mediabolaget Vo2 Cap (se pressmeddelande 2021-06-11 samt pressmeddelande 2021-06-15).

Om Curando Nordic AB Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e mail:  certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: Johan Tinnerholm - VD Curando Nordic AB   Telefon: +46 706432410 E-post: j (aake@zaccus.se)ohan.tinnerholm@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-06-22

PM tidbokningstjänst CUR 210622

sv_SE