<– Tillbaka

Curando Nordic AB får ytterligare bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-06-11

Curando Nordic AB (”Curando”) tillförs ytterligare 1,1 MSEK för att finansiera repositionering.

Styrelsen har enats om att tillföra Bolaget ytterligare drygt 1,1 MSEK för att säkra rörelsekapital nödvändigt för att renodla verksamheten som tidigare kommunicerats.

Finansieringen görs dels genom att direkta medel om 0,9 MSEK tillförs, dels genom att arvoden läggs som lån.

Styrelsen har redan tidigare tillfört 2,6 MSEK varför total bryggfinansiering nu uppgår till 3,7 MSEK. Finansieringen görs som brygglån som löper till 31 december 2021 med en årlig ränta på 6% och som kan lösas i förtid om Bolaget så önskar.

Bolagets långsiktiga finansieringsplan kommer att presenteras tillsammans med reviderad affärsplan senast Q 3.

Curandos styrelseordförande Lars Lidgren kommenterar;

”Styrelsen gav den 11 april upp sina försök att skapa lönsamhet med en kombinerad digital – tjänsteleverans. Vår tro på den omfattande digitala plattformen som en fristående tjänst för hälsa, vård och omsorg är dock oförändrat stark. Styrelsens bryggfinansiering ger nu Bolaget utrymme att utveckla sin strategi kring denna plattform.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: +4792030200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019 klockan 09.00 CET. 

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB Telefon: +47 920 30 200 E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-06-11

PM Curando Nordic Bryggfinansiering_190611

sv_SE