<– Tillbaka

Curando Nordic AB:s årsredovisning offentliggjord

2021-03-30

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida www.curandonordic.se samt på bolagets kontor med adress Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund.

ÅRET I SIFFROR

Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 631 (4 442) TKR och för moderbolaget var motsvarande siffra 297 (653) TKR.

Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -4 200 (-8 343) TKR och för moderbolaget var motsvarande siffra -3 118 (-4 548) TKR.

Resultatet får året uppgick för koncernen till -4 345 (-6 454) TKR och för moderbolaget var motsvarande siffra –3 805 (-5 275) TKR.

Likvida medel uppgick för koncernen till 12 730 (79) TKR vid årets utgång och för moderbolaget uppgick likvida medel till 12 311 (12) TKR vid motsvarande tidpunkt.

Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -0,08 (-0,27) kronor innan utspädning och -0,08 (-0,27) kronor efter utspädning. Motsvarande siffror för moderbolaget uppgick till -0,07 (-0,22) kronor innan utspädning och -0,07 (-0,22) kronor efter utspädning.

Om Curando Nordic AB Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Tinnerholm - VD Curando Nordic AB, telefon: +46 706432410, e-post: j (aake@zaccus.se)ohan.tinnerholm@curando.se Åke Knutsson - CFO Curando Nordic AB, telefon: +46 705261330, e-post: aake@zaccus.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-03-30

Release

sv_SE