Aktien

Bolagets aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Det finns 98 104 080 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 981 040  SEK. Aktien handlas sedan den 21 juni 2018 i bolagsnamnet Curando Nordic AB med kortnamn CUR.

Största aktieägarna

Tabellen nedan visar de tio största aktieägarna i Curando Nordic AB per 31 mars 2021.

 

Aktieägare Antal aktier Procent
Algora AB* 12 635 744 12,88
Fredrik Thafvelin** 10 580 404 10,78
Formue Nord Markedsneutral A/S 9 083 172 9,26
Progressio Brage Finans AS*** 7 343 534 7,49
Cecilia Thafvelin 5 600 398 5,71
Turn Around AS**** 4 820 623 4,91
Semmy Rülf 4 379 380 4,46
John Fällström 4 249 988 4,33
Grand Publishing Invest AB 3 480 814 3,55
Johan Tinnerholm 2 450 000 2,50
Övriga (cirka 1 660 stycken aktieägare) 33 480 023 34,13
Totalt 98 104 080 100,00 %

* Kontrolleras av styrelsens ordförande, Lars Lidgren. Härutöver kontrollerar Lars Lidgren 207 818 aktier privat och via annat bolag.

** Härutöver kontrollerar styrelseledamot Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via annat bolag samt har 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.

*** Kontrolleras av styrelseledamot Petter Øygarden.

**** Kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Thafvelin.

 

 

NASDAQ OMX – First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North Growth Market regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

sv_SE