Affärsmodell

Curandos affärsidé är att som renodlad SaaS-leverantör erbjuda en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags hälsotjänster och hälsodata på ett ställe.
Detta för att effektivisera och synliggöra hälsoarbete inom företag samt leverans av tredjepartstjänster rörande hälsa mot företag. Målet är att med hjälp av den samlade datan och bilden identifiera vilka åtgärder och förändringar på organisations- och gruppnivå som mest effektivt minskar ohälsa och relaterade kostnader inom ett företag.

Affärsmodellen bygger på B2B försäljning av licenser till Curandos SaaS-plattform för företagshälsa till och via tjänsteleverantörer inom hälsa mot företag och andra vårdgivare (partners), samt försäljning direkt mot företagskunder (direktkunder).

sv_SE