Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Sjukvårdsmarknaden

I ljuset av att efterfrågan på hälso- och sjukvårdsinsatser kommer att öka under kommande år, är ett effektivt användande av alla vårdresurser centralt för att kunna erbjuda medborgare en sjukvård av hög kvalitet. I Sverige görs cirka 30 miljoner läkarbesök varje år, vilket innebär i genomsnitt knappt tre läkarbesök per person. Kostnader för vården och omsorgen utgör en stor del av samhällsekonomin i Sverige och stod 2012 för 14,2 procent av bruttonationalprodukten. Hälso- och sjukvårdens utgifter uppgår till cirka 9,5 procent av landets BNP. Hela vård- och omsorgssektorn omsatte 505 000 miljoner kronor 2012. Utgifterna för hälso- och sjukvården uppgick under 2012 till cirka 327 000 miljoner kronor.

Sjukfrånvaro och tanken på långa vårdköer får allt fler företag att köpa sjukvårdsförsäkringar för sina medarbetare. En sådan innebär snabb tillgång till vård, rådgivning, behandling och operationer hos privata vårdgivare, samt ersättning för medicinkostnader och eftervård. I Sverige finns cirka 700 000 privata sjukvårdsförsäkringar, motsvarande premier om cirka 2 800 miljoner kronor per år. Antalet ärenden per år ligger kring 350 000. Den nordiska marknaden har totalt cirka 5,5 miljoner sjukvårdsförsäkringar till kostnad av cirka 10 000 miljoner kronor.