Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Vision, mission & värderingar

Vision

Vi ska vara avgörande för våra kunders framgång!

Mission

Vi utvecklar värdeskapande IT-verktyg för effektivare vård och hälsa. Vi säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till vård, god omsorg och hälsofrämjande insatser. Vi lyssnar och bryr oss. Vi använder vår kunskap och erfarenhet för att utveckla och leverera de redskap och de processer som våra kunder behöver för att lyckas med sin verksamhet.

Värderingar

Vi lyssnar och bryr oss om våra kunder, uppdragsgivare, samhället, omvärlden, miljön och våra medarbetare. Vi gör alltid allt vi kan för att hjälpa, bota, lindra och vägleda. Vi tror på noggrann planering.