Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Kort om oss

Vi behöver nya lösningar för att möta framtidens behov. Samhället står inför stora utmaningar. Människor lever längre, är mer aktiva och kräver mer. Nya och bättre, men ofta dyrare, behandlingar och läkemedel introduceras. Samtidigt ökar vällevnadssjukdomarna lavinartat i västvärlden. E-hälsa satt i system och effektivare leveransprocesser är de två av de viktigaste faktorerna för att hantera utmaningarna och möta framtidens behov.

Curando Nordic introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, byggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, samt en omfattande IT-plattform som kan hantera detta. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser – behandling på rätt sätt, på rätt organisatorisk nivå och i rätt turordning. Med rätt verktyg och riktig kompetens är detta möjligt.

Curando Nordic är en ny koncern etablerad med kompetensen och innehållet från tre verksamheter inom de tre affärsområdena. Mjukvaruplattformen kommer från Agilit med 12 års erfarenhet från vård och hälsa. Curando Privat har rötter i callcenterverksamhet och hantering av vårdleveranser till försäkringsbolag. AM e-Consulting har bistått försäkringsbolagen med bedömningar och kvalitetssäkring av vård. I företaget Curando Företag har vi samlat de kompetenser som har bäst förutsättningar att skapa friskare arbetsplatser. Var för sig är detta kanske inte något revolutionerande men genom samverkan ”under samma tak” och på samma IT-plattform skapas något unikt.