Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Historik

Curando Nordic har kort egen historik, bolaget startades i mars 2016 under namnet Rethinking Care för att bli moderbolag i en liten koncern. Dotterbolagen Agilit, Läkartid nu och Niana har däremot en historia.

Agilits historia går tillbaka till det lilla IT-bolaget Enalog AB som har utvecklat programvara för vård/omsorg, privata företag och offentlig förvaltning sedan 2003. Bolaget startade efter att Capio Norden köpt Axess Akuten i Göteborg 2004. Axess Akuten hade tillsammans med Nemo-Q och Elicit utvecklat flera för den tiden avancerade webbaserade kundflödesystem. Detta var långt före sin tid!

Enalog delades i januari 2015 mellan Nemo-Q och ett vilande bolag som fick namnet Agilit. Nemo-Q behöll Enalog medan Agilit övertog all den mjukvara som hade utvecklats för vården. Under 2015 intensifierades utvecklingsarbetet för att skapa en komplett IT-plattform för vård och hälsa.

Läkartid nu:s bas utgår ifrån AM e-Consulting, ett medicinskt lundaföretag som sedan 2004 erbjudit oberoende akademiska second opinions och kvalitetsgranskningar till försäkringsbolag och större företag via sitt stora nätverk av kvalificerade specialister. Här finns erfarenhet av att granska behandlingar, bedriva läkarmottagning, ge sjukvårdsupplysning via callcenter och boka tid till vård.

Niana AB startades i liten skala 1994 för att bedriva kiropraktik, massage och gruppträning i Vaxholm. 1998 fick man ett avtal med Ericsson, flyttade in verksamheten i Ericssons lokaler och växte vidare med fler medarbetare och kunder. 2010 flyttade bolaget till egna lokaler i Kista. Huvudinriktningen för bolaget är alltjämt friskvård på jobbet och massage är en stor del av verksamheten, liksom planering, bokning och ledning av gym och friskvård.