Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Hälsomarknaden

Marknaden som erbjuder varor och tjänster som utger sig för att förbättra eller bevara hälsa är ofantligt stor. Summan av de pengar som läggs på gym-, sport- och idrottsutrustning uppgår till över 50 miljarder kronor bara i Sverige. Till det kan läggas marknaden för hälsokost, sportdrycker, massörer, kiropraktorer, fysioterapeuter och andra hälsofrämjande tjänster och vi närmar oss 100 miljarder kronor. Med den stora siffran i minnet är det anmärkningsvärt att den samlade investeringen i företagshälsa i Sverige endast uppgår till dryga 4 miljarder kronor per år. Speciellt när vi vet att ohälsan beräknas kosta samhället över 120 miljarder per år.
Mer om hälsa från Folkhälsomyndigheten

Hälsomarknadens kan delas in i tre grupper, hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Mottagarna av tjänsterna kan också delas i tre grupper beroende på om leveransen sker till individer, grupp eller organisation.

Det är utan jämförelse mest kostnadseffektivt att arbeta hälsofrämjande på grupp- eller organisationsnivå efter en noga genomarbetad hälsostrategi. Det minst kostnadseffektiva är att tvingas rehabilitera på individnivå. Därför är det en paradox att bara några få procent av insatserna läggs på hälsofrämjande insatser och hälsostrategi medan det ofta läggs 60–70 % på hälsokontroller och efterhjälpande insatser utan en långsiktigt hälsostrategisk plan. Det är detta vi kan ändra på!