Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Pressmeddelande 2016-11-16

Ytterligare information avseende avtal om samarbete med First Insurance AB och Nordic Insurance AB

Läs mer…

 

Pressmeddelande 2016-11-15

Säkravård Norden tecknar avtal om samarbete med First Insurance och Nordic Insurance

Läs mer…

 

Pressmeddelande 2016-11-08

Friskare på jobbet tecknar sina tre första kundavtal

Läs mer…

 

Pressmeddelande 2016-11-03

Idag inleds teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s listningsemission (pdf)

Läs mer…

 

Pressmeddelande 2016-11-02

Rethinking Care Sweden AB offentliggör prospekt inför planerad nyemission

Läs mer…

 

Kommuniké extra bolagsstämma 161018

Läs mer här…

 

Pressmeddelande 2016-09-29

Kallelse till extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

Läs mer…

 

Pressmeddelande 2016-09-15

Rethinking Care Sweden AB fortsätter arbetet med att förbereda bolaget inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

Läs mer…

 

Pressmeddelande 2016-09-02

Rethinking Care Sweden AB genomför lyckad kapitalisering och förbereder för listning på Nasdaq Stockholm First North

Läs mer…

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se