Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Nyemission 2016

Prospekt/memorandum

Prospekt Rethinking Care. Ladda ned här.

Teaser

Rethinking Care – Teaser SE (pdf). Läs mer…
Rethinking Care – Teaser EN (pdf). Läs mer…

Instruktioner för anmälan och teckning

Se ”Prospekt”.

För information avseende nyemissionen eller dess villkor och anvisningar hänvisas till Sedermera Fondkommission.

Sedermera Fondkommission

Emissionstjänster
Norra Vallgatan 64
SE-211 22 Malmö

Telefon: +46 (0)431 – 47 17 00

Fax: +46 (0)431 – 47 17 21

E-post: nyemission@sedermera.se

Anmälningssedel

Rethinking Care – SE – anmälningssedel (pdf). Läs mer…
Rethinking Care – EN – anmälningssedel (pdf). Läs mer…

För ytterligare information avseende nyemissionen eller dess villkor och anvisningar hänvisas till Sedermera Fondkommission med telefonnummer 0431-47 17 00.