Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Vår ekonomiska modell

Bolagets ekonomiska modell är i princip likartad för alla affärsområdena. Den baserar sig dels på en löpande månadskostnad som ger tillgång till tjänsten och som täcker det mest basala, och dels en fast kostnad per åtgärd för insatser utöver bastjänsten. Månadskostnaden är i utgångspunkten låg och tilläggstjänsternas pris är volymberoende. Schematiskt kan detta beskrivas:

Affärsområde Software as a service Care as a service Health as a service
Månadskostnad Kostnad per funktion och användare Kostnad för anslutning per person Kostnad för anslutning per medarbetare
Tilläggskostnad Installations- och anpassningskostnad per timme Portalanvändning kostnadsfritt.
Callcenter och läkare per tid.
Portalanvändning och callcenter ingår, övrigt per tidsåtgång.

 

Vår ekonomiska modell

Bolagets ekonomiska modell är i princip likartad för alla affärsområdena. Den baserar sig dels på en löpande månadskostnad som ger tillgång till tjänsten och som täcker det mest basala, och dels en fast kostnad per åtgärd för insatser utöver bastjänsten. Månadskostnaden är i utgångspunkten låg och tilläggstjänsternas pris är volymberoende. Schematiskt kan detta beskrivas:

Software as a service
Månadskostnad:
Kostnad per funktion och användare
Tilläggskostnad:
Installations- och anpassningskostnad per timme

Care as a service
Månadskostnad:
Kostnad för anslutning per person
Tilläggskostnad:
Portalanvändning kostnadsfritt. Callcenter och läkare per tid.

Health as a service
Månadskostnad:
Kostnad för anslutning per medarbetare
Tilläggskostnad:
Portalanvändning och callcenter ingår, övrigt per tidsåtgång.