Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB (publ) namnändrar och blir Curando Nordic AB (publ)

  • Publish Date: 2018-06-20
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) årsstämma den 31 maj 2018 beslutade om namnändring till Curando Nordic AB (”Curando”). Namnändringen registrerades hos Bolagsverket den 20 juni 2018.

Första dag för handel med det nya bolagsnamnet, Curando Nordic AB, blir den 21 juni 2018. Det nya kortnamnet för aktien blir CUR, ISIN SE0008705255 och kortnamnet för betald tecknad unit (BTU) blir CUR BTU SE0011204924.  

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:
”Rethinking Care samlade redan våren 2017 sina dotterbolag under varumärket Curando och dotterbolagens tjänster har marknadsförts under varumärket Curando sedan dess. Styrelsen gjorde därför bedömningen att en namnändring för koncernmoderbolaget skulle förenkla och förtydliga. Det är också ett led i en strategisk process att renodla verksamheten.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-06-20

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: