En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Nyhetsbrev december 2018

  • Publish Date: 2018-12-28
  • Last Change Date: 2018-12-28

Kommentarer från VD Fredrik Thafvelin

Curandos grundläggande kunderbjudande sedan starten står fast:

”Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av smarta IT-verktyg och nytänkande leveransprocesser.”

Efter Curandos Q3-rapport har aktien tappat kraftigt i värde. Eftersom nyförsäljning och resultatutveckling i flera kvartal hade legat under prognos blev det ett faktum att vi inte skulle komma att nå de mål om tillväxt och resultat som vi från början satt upp. Ett vd-ord med kommentarer, förklaringar, positiva vinklingar och en omfattande handlingsplan kan på kort sikt inte fånga upp den förlorade tilliten i marknaden. Det som kommer att kunna återskapa tilliten till Curando är god kommunikation och konkreta resultat. Det är också det som är vårt interna fokus i bolaget och vårt nyårslöfte till marknaden 2019.

Curando har ett bra kunderbjudande och vi skapar mycket mervärde för alla inblandade. Troligen har de som investerat i vår aktie redan uppfattat detta och troligen ställer de sig också samma fråga som vi gjorde i sista kvartalsrapporten. Varför inte välja något som är smart och effektivt? Varför sitter beslutet att byta till en modern digital företagshälsa så långt inne? Det finns flera förklaringar (se vd ordet Q3). Faktum kvarstår dock, det har tagit längre tid än beräknat att etablera ett nytt effektivt koncept i marknaden. Detta måste vi förhålla oss till och anpassa oss till som beskrivet i rapporten. Samtidigt har vi en mycket stark tro på att vi nu är nära ett genombrott.

Sedan rapporten har vi avyttrat Niana AB till Arenakoncernen AB. Genom att avyttra detta fina bolag till vår nära samarbetspartner får vi fortsatt tillgång till de resurser vi behöver för våra kunder samtidigt som vi stärker vår kassa för digital utveckling. Totalt tillför detta 3,5 mkr.

Vi evaluerar ytterligare avyttringar av mjukvara som inte aktivt ingår i vår IT-plattform. Detta rör sig framför allt om de bokningslösningar vi sedan tidigare har för sjukvården. Åtgärderna vidtas tillsammans med effektivisering och viss nedbemanning av organisationen för att frigöra arbetskapital som räcker fram till dess driften är kassapositiv.

Vi har redan nämnt att vi i samarbete med Arenakoncernen blir inbjudna till stora upphandlingar tillsammans med de tre ledande nordiska aktörerna. Redan under det första kvartalet 2019 kommer ett par riktigt stora upphandlingar att avgöras. Vi satsar naturligtvis allt vi kan för att vinna en eller flera av dessa upphandlingar. En vunnen upphandling skulle innebära ett stort steg mot ett lönsamt Curando. Samtidigt gäller det att balansera och väga av så vi inte skaffar oss ”barlast” genom att erbjuda ett alltför lågt i pris.  

Vi tecknar fortlöpande mindre avtal. Sedan oktober har vi börjat samarbeta med fyra nya abonnemangskunder. Därutöver har vi 14 nya projekt kring arbetsmiljö, chefsstöd, vaccinering, friskvård, hälsoekonomi och hälsa. Bland kunderna märks framförallt mindre företag, men även kommuner och ett av Sveriges större spelutvecklingsbolag. Norska Curando har nyligen ingått samarbete med Din HMS som innebär att de kommer att ta med våra tjänster ut till sina kundföretag. Din HMS är i likhet med Trygg1 ett nätverk med landstäckande företagshälsor i Norge. Curando har också tecknat ett avtal med Brandvæsendet i Sydöst Norge.

Från vårt utvecklingsteam kommer det kontinuerligt nyheter. Tack vare lyckad rekrytering av ett par nya IT-ingenjörer med rätt bakgrund och kompetens ser det nu ut som om att vi kommer att kunna öka utvecklingstakten. På kort tid har vår statistikfunktion nu blivit både betydligt kraftfullare och mer anpassningsbar efter företagens önskemål.

En mindre nyhet är att både befintliga och nya kunders medarbetare och beställare fått en uppdaterad IOS-app och Android-app till Curando HealthPlace.

En spännande ”spin-off” från vårt IT-team är besöksbokningen på landstingets vårdmottagningar i Stockholms Läns landsting. I vecka 49 lanserades tillsammans med MedHelp, samarbetspartner sedan tidigare, en lösning som avlastar dessa mottagningar med en kombinerad digital och callcenter-lösning som utnyttjar våra integrationer.

I början på det nya året kommer vår kostnadsfria instegstjänst att lanseras. Med hjälp av en helt självbetjänad registreringsprocess kommer företag att kunna ansluta sina medarbetare till vår plattform. Under första kvartalet kommer vi också att lansera vårt franchise-koncept till leverantörer av företagshälsa. Kort sagt kommer det att finnas mycket att följa från första början på det nya året.

I övrigt vill jag önska alla aktieägare och intressenter en riktigt frisk vinter, med förhoppningar om ett händelse- och framgångsrikt 2019. Vi ser verkligen fram emot att möta marknadens förväntningar.

Fredrik Thafvelin
VD Curando Nordic AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. Läs mer på www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-12-28

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: