Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Teckningskurs för Rethinking Care Sweden AB:S föreslagna företrädesemission fastställd till 1,23 SEK

  • Publish Date: 2018-05-02
  • Last Change Date: 2018-06-20

Teckningskursen för Rethinking Care Sweden AB:s företrädesemission har fastställts i enlighet med gällande emissionsvillkor.

Teckningskursen för varje unit motsvarar den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under de tio handelsdagar som föregår extra bolagsstämmans beslut om unitemission med en rabatt om 30 procent, dock lägst 1,10 kronor och högst 1,90 kronor. Teckningskursen har fastställts till 1,23 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 11:10 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se


[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-02

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: