Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB meddelar rättelse av tidsperioder i delårsrapport första kvartalet 2018

  • Publish Date: 2018-05-02
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggjorde 2018-05-02 klockan 09.30 delårsrapport för perioden från januari till mars 2018. I rapportens finansiella del uppgavs fel tidsperioder i vissa rubriktexter (för balansräkning samt kassaflödesanalys). Delårsrapporten har korrigerats i dessa delar. Inga förändringar har gjorts i underliggande siffermaterial. Den rättade rapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida samt som bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 14:10 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se 


[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-02

Läs hela delårsrapporten Q1 Rethinking Care (PDF)

Quotes:

Images: