Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Viktiga datum i förbindelse med företrädesemission av units i Rethinking Care AB (publ)

  • Publish Date: 2018-05-08
  • Last Change Date: 2018-06-20

E-hälsobolaget Rethinking Care Sweden AB handlas idag den 8 maj exklusive uniträtt i emission av units med företrädesrätt för aktieägarna. 

Villkoren i nyemissionen är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en unit. En unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption som ger möjlighet att teckna en nyemitterad aktie i Bolaget mellan den 17 juni 2019 och den 1 juli 2019. 

Teckningskursen är satt till 1,23 kr per unit. Teckningsperioden är från 11 maj till 25 maj och handel med uniträtter sker den 14 maj till 23 maj.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 11 maj 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket och Euroclear har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-08

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: