Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB säkrar bryggfinansiering från sina två huvudägare och styrelsen föreslår namnändring till Curando Nordic AB

  • Publish Date: 2018-02-23
  • Last Change Date: 2018-06-20

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har idag nått en överenskommelse med bolagets två huvudägare, Lars Lidgren och Fredrik Thafvelin, som säkrar en bryggfinansiering om 4 MSEK samt beslutat om att föreslå namnändring på bolaget från Rethinkings Care Sweden AB till Curando Nordic AB.    

Bolaget har säkrat en finansiering som syftar till att täcka det av styrelsen bedömda rörelsekapitalbehovet till slutet av andra kvartalet. Denna finansiering har skett med hjälp av en direkt finansiering från Bolagets huvudägare, tillika styrelseledamöter, Lars Lidgren (styrelseordförande) och Fredrik Thafvelin (ledamot och tillika verkställande direktör), som lämnar finansieringen med lika delar. Finansieringen är på totalt 4 MSEK och löper till 2020. Lånen löper med en årlig ränta på 6 % och kan lösas i förtid av Bolaget om Bolaget så önskar. Bolaget utvärderar en långsiktig finansieringsplan och avser att återkomma med mer detaljerad information inom kort.

Styrelsen har också beslutat om att föreslå bolagsstämman en namnändring från Rethinking Care Sweden AB till Curando Nordic AB. Detta föreslås som ett led i en strategisk process för renodling av verksamheten.

Rethinking Care:s styrelseordförande Lars Lidgren kommenterar;

”Styrelsen har under 2017 fått bekräftat att bolagets koncept fungerar, och att det skapar tydliga mervärden för våra kunder. Vi har en stark tro på att vår digitala service som integreras i företagshälsa är skalbar och ger återkommande affärer. En bryggfinansiering ger oss utrymme att vidareutveckla vår strategi för en stark utveckling av bolaget.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
 
 
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 12:00 CET.

 
 
Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se 

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-02-23

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: