En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Curando Nordic AB senarelägger publicering av årsredovisning

  • Publish Date: 2019-04-24
  • Last Change Date: 2019-04-24

Curando Nordic AB har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen kommer att publiceras den 10 maj 2019 istället för som tidigare aviserat den 26 april 2019.
 
Anledningen till att årsredovisningen flyttas fram är att säkerställa att åtgärder kommunicerade i pressmeddelande den 11 april 2019 beaktas.
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: +4792030200
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

 
 
Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-04-24

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: