Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Likviditetsgaranti för Rethinking Care Sweden AB:s aktie vid Nasdaq First North Stockholm

  • Publish Date: 2018-05-03
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) och Mangold Fondkommission (”Mangold”) har ingått avtal om att Mangold skall agera likviditetsgarant i Bolagets aktie från och med den 3 maj 2018, inom ramen för Nasdaq Stockholm AB:s system för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien och säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se


Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 15:10 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se


[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-03

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: