Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar samarbetsavtal med Fora AB

  • Publish Date: 2018-04-18
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB med bifirma Curando Företag (“Curando Företag”) inleder ett samarbete med Fora AB (”Fora”) kring leverans av företagshälsa till Foras organisation i Stockholm.

Avtalet är löpande och ordervärdet uppgår till cirka 230 000 SEK årligen exklusive rörliga tilläggstjänster.

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Fora ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO.

Curando Företag arbetar som en strategisk hälsopartner och utvecklar arbetsplatser och arbetsmiljö samt erbjuder hälsa och vård med hjälp av digitala verktyg.

Det nytecknade samarbetsavtalet är löpande med sex månaders uppsägningstid med möjlighet till årsvis förlängning inför avtalsperiodens slut. Avtalet innebär att Curando Företag ska leverera företagshälsa till Fora i nära samarbete mellan bolagen. Leverans påbörjas 1 september 2018. Utifrån det grundabonnemang som avtalet baseras på, har avtalet enligt bolagsledningen ett årligt värde om cirka 230 000 SEK exklusive rörliga tilläggstjänster.

Tomas Torarp, HR-Chef, Fora:
- För oss är nyckeln i Curandos lösning att vi kommer veta, istället för att gissa hur grupper och individer hos oss mår. Genom att kombinera Må-bra paketet och HealthWatch är vi säkra på att kunna driva ett proaktivt hälsoarbete på Fora och på så vis kunna rikta insatser där de bäst behövs. Vi ser fram emot ett spännande samarbete framöver, säger Tomas Torarp. HR-chef på Fora.

Mattias Johansson, VD Curando Företag:
-Vi är glada och stolta att Fora valt Curando som leverantör av företagshälsa. Fora har höga ambitioner i sitt hälsofrämjande arbete och önskar effektiva digitala verktyg, bra analyser och hög tillgänglighet i individärenden. Vi ser fram emot att vara med och bidra till Foras fortsatta hälsoarbete, säger Mattias Johansson, VD på Curando Företag.

Fredrik Thafvelin, VD Rethinking Care:
-Jag är mycket glad för att vi nu ingår samarbete med Fora. Det har tagit längre tid än väntat att komma in som ny aktör med digitala lösningar på företagshälsomarknaden, men under första kvartalet 2018 märker vi en tydlig ökning av både nya kunder och ökad merförsäljning till våra befintliga kunder. Det är ett tecken på att våra ansträngningar börjar få genomslag i marknaden och att våra kunder ser värdet i våra digitala tjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 17.30 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-04-18

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: