Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB renodlar sin strategi genom att avyttra skadereglering och dotterbolaget Säkravård Norden AB

  • Publish Date: 2018-02-13
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har idag, 13 februari 2018, ingått avtal med First Insurance AB (”First Insurance”), 556637-3626, om avyttring av samtliga aktier i Säkravård Norden AB (”Säkravård”), 559054-6486.

Rethinking Care:s dotterbolag Säkravård är en partner till försäkringsbolag och har sedan starten huvudsakligen hanterat skadereglering. Rethinking Care:s samarbete med försäkringsbolag om leverans av hälso- och sjukvårdtjänster har hanterats i dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Nordic AB. Rethinking Care avyttrar nu Säkravård till First Insurance då skaderegleringen ej har naturliga kopplingar till koncernens övriga verksamhet.

Betalning för de avyttrade aktierna i Säkravård är ett  kontant vederlag om 100 000 kr samtidigt som First Insurance övertar ansvar och förpliktelser för Säkravårds verksamhet med retroaktiv verkan från den 1 januari 2018.

Avyttringen skall ses på som ett led i en pågående strategi för att renodla Rethinking Care:s verksamhet och tydliggöra varumärket Curandos digitala hälso- och vårdfokus. Säkravård:s avtal ger idag ett obetydligt finansiellt bidrag, men kräver beredskap med öronmärkt personal med kompetens inom skadereglering. För First Insurance är det verksamhetsnära.

Fredrik Thafvelin, VD, Rethinking Care, kommenterar;
”First Insurance:s övertag av skaderegleringen och Säkravård är en naturlig del i vår plan för att renodla vår strategi med effektiv leverans av nytänkande företagshälsa och digital transformation inom hälso-vårdsektorn. Genom att avyttra vår skadereglering kan vi fokusera på våra nyckeltjänster, också till försäkringsbranschen.”   

Kenneth Granholm, VD, First Insurance, kommenterar: 
”Förvärvet av Säkravård stärker vår leverans och kontroll gentemot våra försäkringskunder och samarbetspartners.
First Insurance har sedan tidigare ett samarbete om försäljning och paketering av varumärket Curandos digitala tjänster. Vi ser ytterligare synergier i framtiden där vi kommer att jobba fram koncept och kombinationer med Rethinking Care koncernen kring försäkringslösningar som bygger på vård och hälsa.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Kenneth Granholm – VD First Insurance AB
Telefon: 031-7607015
E-post: kenneth.granholm@firstinsurance.se  

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 10.00 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se


[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-02-13

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: