Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB:s VD köper aktier i bolaget

  • Publish Date: 2018-06-01
  • Last Change Date: 2018-06-20

Fredrik Thafvelin, VD i Rethinking Care Sweden AB (publ) (”Rethinking Care”), har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Rethinking Care med 100 000 aktier. Fredrik Thafvelins totala innehav, eget och via bolag, uppgår nu till 1 554 607 antal aktier. Transaktionen genomfördes den 31 maj 2018, vilket rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 11:15 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se


[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-06-01

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: