Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB: s dotterbolag tecknar samarbetsavtal med Bonnier Publications AB om tjänsten Smart Vård

  • Publish Date: 2017-08-11
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Läkartid nu Nordic AB med bifirma Curando Privat (”Curando”) tecknar ett avtal om samarbete med medieföretaget Bonnier Publications AB och deras tidning och webbplats Vi i Villa.

Samarbetet innebär att Vi i Villa ska erbjuda sina läsare abonnemangsmöjligheter på tjänsten ”Smart Vård” som levereras av Curando. Målsättningen är att skapa mervärde inom hälsoområdet för Vi i Villas läsare samtidigt som Curando breddar sin kundbas. Vi i Villa utkommer med tio nummer per år till hushåll i Sverige och har en upplaga på drygt två miljoner exemplar samt en webbplats med cirka 120 000 unika besökare i veckan. Rethinking Cares bolagsledning bedömer att samarbetet kan ge Curando 5 000 nya abonnemangskunder under första året motsvarande en intäkt på cirka tre miljoner SEK. Ordervärdet baseras på nettointäkt per abonnemang och förväntat antal anslutna. Avtalet löper i 18 månader med tre månaders uppsägningstid och möjlighet till årsvis förlängning inför avtalsperiodens slut. Marknadsföring och försäljning beräknas starta i oktober 2017.

Curando Privat är en digital läkarmottagning som erbjuder behandling, rådgivning, remisser och recept från läkare, sjuksköterskor och andra kompetenser. I tjänsten ”Smart Vård” ingår bland annat medicinsk rådgivning, möjlighet till onlinekonsultationer och oberoende medicinsk second opinion av specialistläkare vid allvarlig sjukdom. Avtalet innebär att Vi i Villa ska marknadsföra och sälja ”Smart Vård” till sina läsare. Medlemmar i Vi i Villa erbjuds tjänsten till fördelaktiga villkor.

Helena La Corte, VD Bonnier Publications AB, kommenterar:

– Vi tycker detta samarbete är spännande då hälsoområdet är mer aktuellt än någonsin. Vi ser tjänsten ”Smart Vård” som en mycket attraktiv produkt och tillsammans med Curando kommer vi också att kunna erbjuda Vi vi Villas läsare intressanta artiklar inom området vård och hälsa. Vi har just nu stort fokus på att attrahera fler medlemmar och att förmånligt kunna erbjuda ”Smart Vård” till våra läsare tror vi kommer att bidra till detta.

Thomas Palmqvist, VD Curando Privat, kommenterar:

– Vi i Villa är en mycket spännande samarbetspartner. De vill tänka nytt och erbjuda sina läsare en attraktiv hälsotjänst som ligger i tiden. Abonnemang på vår tjänst ”Smart Vård” ger Vi i Villas medlemmar ett klart mervärde med sin digitala tillgänglighet. Samarbetet gör oss också synliga för en stor kundgrupp i ett passande segment.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2017 kl. 17.40 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se 

Rethinking Care Sweden AB: s dotterbolag tecknar samarbetsavtal med Bonnier Publications AB om tjänsten Smart Vård

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2017-08-11

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: