Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för 2017 offentliggjord

  • Publish Date: 2018-04-20
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida (www.rethinkingcare.se) samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin 
VD Rethinking Care Sweden AB
E-mail: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 
Telefon: 046 – 38 67 41

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 11.30 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-04-20

Rethinking Care Årsredovisning 2017 (PDF)

Quotes:

Images: