Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Curando AS, Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag, breddar sitt kunderbjudande med två nya tjänster i Norge

  • Publish Date: 2018-05-16
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag Curando AS (”Curando”)  har tagit fram en rådgivningstjänst för små företag som saknar HR-personal och utvecklar ett  erbjudande om läkarvikarier online från juli 2018 i samarbete med lokala läkarcenter och offentliga hälsomyndigheter.

”Helsetelefonen” är uppbyggd för att speciellt passa små företag (upp till 15 medarbetare) och svarar på efterfrågan från kunder och samarbetspartners i Norge. Små företag utgör 70-80% av företagshälsomarknaden. Många av dem saknar egen HR-personal och finner existerande lösningar för omfattande. ”Helsetelefonen” kommer att vara öppen varje dag och bemannas av sjuksköterskor, osteopat, fysioterapeut och NAV-konsulent (NAV i Norge motsvarar Försäkringskassan i Sverige). Tjänsten innefattar råd och vägledning för bättre arbetsmiljö, sänkt sjukfrånvaro och NAV och den erbjuds till kunder hos de företagshälsor som Curando samarbetar med. Den faktureras per samtal och kräver varken inloggning, program eller abonnemang. Tjänsten ”Helsetelefonen” öppnar för första kund den 22 maj 2018.

Norska Curando:s koncept, som hittills fokuserat på att distribuera Curando:s digitala företagshälsa genom samarbete med utvalda företagshälsor, kommer framöver också att breddas med läkarvikarier online i samarbete med lokala läkarcenter och offentliga hälsomyndigheter.

Fredrik Thafvelin, VD Rethinking Care Sweden AB, kommenterar:
"Curandos tjänster har på kort tid skapat uppmärksamhet i den norska marknaden. Tack vare vår flexibla webbplattform och vår vana att utveckla nära och tillsammans med användarna har detta resulterat i konkreta affärer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-16

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: