Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB:s största ägare Academic Medical Group AB beslutar om utdelning av sina aktier

  • Publish Date: 2018-04-05
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) informerar om att Bolagets största ägare, Academic Medical Group AB (”AMG”), vid ordinarie bolagsstämma den 3 april 2018 har beslutat att dela ut sina aktier i Rethinking Care till sina aktieägare.

Utdelningen av aktierna planeras att ske under april 2018. Utdelningen underlättar för enskilda aktieägare i AMG att deltaga i den föreslagna nyemission som kommer att behandlas på den extra bolagsstämma som Rethinking Care kallat till den 2 maj 2018.

Största ägare i AMG är Lars Lidgren, tillika styrelseordförande i Rethinking Care, som via Algora AB och Seagles AB, kontrollerar 55,31% av aktierna i AMG.

Nedan följer de största ägarna i Rethinking Care efter ovanstående utdelning har skett:

Namn Andel av röster och kapital (%)
Algora AB  
12,88
Fredrik Thafvelin 10,91
Almi Invest Syd AB 
5,38
Swedish Growth Fund AB               5,11
Övriga 65,72
Totalt 100

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 15:20 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-04-05

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: