Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB förvärvar Niana AB och genomför riktad nyemission

  • Publish Date: 2017-08-31
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har den 31 augusti 2017 förvärvat 100 % av aktierna i Niana AB (”Niana”), ett hälsoföretag i Kista, från De La Salle Holding AB. Förvärvet ger Rethinking Cares dotterbolag på företagshälsoområdet tillgång till en kundbas, ett stort nätverk av underleverantörer samt erfarenhet och kunskap om att driva verksamhet på distans över hela landet.

Nianas verksamhet startades 1994 av Nils Jurquet de la Salle. Niana är idag ett väletablerat företag som levererar hälsofrämjande insatser över hela landet. Huvudinriktningen för bolaget är friskvård på jobbet och 90 % av all verksamhet sker ute hos kunderna i deras egna lokaler. Företaget har en stabil kundbas med flera prestigetunga namn på listan. Niana har sitt kontor centralt i Kista. Företaget har endast tre fasta medarbetare och verksamheten drivs efter en ”lean concept”-princip med underleverantörer. Årsomsättningen har legat stabilt kring 10 MSEK i många år och oftast med årsresultat överstigande 1 MSEK. Årets resultat beräknas bli mellan 1 – 1,2 MSEK.

Niana säljs eftersom ägaren ser behov av utveckling med ökad digitalisering och önskar arbeta vidare i en lite större organisation. Rethinking Care förvärvar bolaget genom en kombination av likvida medel och en riktad nyemission till säljaren. Förvärvet tillför omsättning, resultat, kundbas och tillgång på leveransresurser.  

Finansering av förvärvet
Rethinking Care förvärvar Niana till ett överenskommet företagsvärde om cirka 5-6 MSEK. Förvärvet genomförs dels genom likvida medel om cirka 0,8 MSEK och dels genom en riktad nyemission till De La Salle Holding AB om cirka 1,7 MSEK. Betalning av förvärvet har skett i samband med avtalsskrivning och Rethinking Care har därmed fått omedelbart tillträde till aktierna i Niana. Den riktade nyemissionen har beslutats om av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017. Teckningskursen för den riktade nyemission baseras på en omsättningsviktad genomsnittlig kurs under en period om 10 handelsdagar innan beslut om riktad emission. Antalet aktier som nyemitteras är beroende på beslutad teckningskurs. Rethinking Care kan komma att utge en tilläggsköpeskilling beroende på det framtida rörelseresultat. Storleken på den eventuella tilläggsköpeskillingen står i relation till resultatutvecklingen i det förvärvade bolaget.

Nils Jurquet de la Salle, VD och nuvarande ägare Niana AB, kommenterar:
”Niana har under en längre tid haft ambitionen att tillhöra ett större företag som Rethinking Care med Curando. Niana och Curando kommer att komplettera varandra och kunna erbjuda kunderna de bästa hälsofrämjande- och rehabiliterande insatserna på marknaden inom friskvård, både fysiskt och digitalt. Jag är övertygad om att den stora efterfrågan på friskvård kommer att kräva fysisk tillgång i kombination med IT-lösningar i framtiden."

Mattias Johansson, VD Curando Företag, kommenterar:
”Niana är kända för god kvalitet och pålitliga leveranser i marknaden. Bolaget tillför både kunder och ett stort kontaktnät med underleverantörer över hela landet. Niana AB kompletterar Curando Företag på ett utomordentligt vis. Därtill kan vår IT-verksamhet, Agilit Svenska AB, bidra med de digitala verktyg Niana saknar. En perfekt match.”

Se även www.niana.se och www.curando.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 13.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.  

Rethinking Care Sweden AB förvärvar Niana AB och genomför riktad nyemission

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2017-08-31

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: