Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB publicerar memorandum och bjuder in till investerarträffar. Teckningstid 11-25 maj 2018.

  • Publish Date: 2018-05-09
  • Last Change Date: 2018-06-20

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 2 maj 2018 i Rethinking Care Sweden AB (publ) (”Rethinking Care eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Styrelsen för Rethinking Care har upprättat ett memorandum (”Memorandumet”) med anledning av Erbjudandet. Teckningstiden inleds fredagen den 11 maj 2018.

Med anledning av att teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s företrädesemission inleds på fredag den 11 maj 2018, publiceras härmed Memorandumet på Rethinking Care:s hemsida (www.rethinkingcare.se) och kommer även att publiceras på Mangolds (www.mangold.se) hemsida. Teckningstiden löper till och med den 25 maj 2018. Emissionen är till cirka 75% säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden vilket innebär att Rethinking Care tillförs minst 10,2 MSEK före emissionskostnader. Allmänheten inbjuds jämte existerande aktieägare att teckna aktier i erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod 11-25 maj 2018.
Teckningskurs 1,23 SEK per unit.
Handel med uniträtter 14-23 maj 2018.
Handel med BTU Från den 14 maj till dess företrädesemissionen registrerats hos Euroclear och Bolagsverket.
Antal erbjudna units 10 994 644
Emissionsvolym Cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader
Offentliggörande av utfall 29 maj 2018 (preliminärt)
ISIN-KOD AKTIE ”RTC”                 SE0008705255
ISIN-KOD UNIT RÄTT                SE0011204916
ISIN-KOD BTU                              SE0011204924
ISIN-KOD TECKNINGSOPTION                             SE0011204908

I samband med företrädesemissionen bjuder Bolaget in till investerarträffar där det bjuds på lättare förtäring och Bolaget informerar om dess verksamhet och framtidsplaner. Se nedanstående schema för mer information. 

Datum och tid Arrangör Plats Anmälan
16/5 2018 kl. 12.00 – 13.00 Rethinking Care Sweden AB Mangold Fondkommission, Hamngatan 4, Malmö Anmälan sker till info@rethinkingcare.se
21/5 2018 kl. 12.00 – 13.00 Rethinking Care Sweden AB Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, Stockholm Anmälan sker till info@rethinkingcare.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-09

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: