Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Aktien

Bolagets aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North. Det finns 23021490 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 2302149 SEK. Aktien handlas sedan den 21 juni 2018 i bolagsnamnet Curando Nordic AB med kortnamn CUR.

Största aktieägarna

2018-12-28

Källa Euroclear Sweden AB

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital
Fredrik Thafvelin1 3 080 623 13,38%
Algora AB2 3 041 684 13,21%
Arenakoncernen AB 2 676 265 11,63%
Fambo Invest AS 1 816 241 7,89%
Cecilia Thafvelin 1 441 178 6,26%
Almi Invest Syd AB 1 184 400 5,14%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension3 1 140 549 4,95%
Progressio Brage Finans AS4 895 575 3,89%
Swedish Growth Fund AB 562 217 2,44%
De La Salle Holding AB 536 666 2,33%
Övriga (cirka 370 ägare) 6 646 092 28,87%
Totalt 23 021 490 100,00%

 

1Privat och genom bolagen Agilit AB samt Turn Around AS. 160 00 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti.

2Ägs till 55% av styrelseordförande Lars Lidgren. Härutöver äger Lars Lidgren via Seagles AB 63 082 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,27%. Via Academic Medical Group AB, som ägs till 58,5% av Lars Lidgren, 369 739 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 1,61%. Bolagsstämma i Academic Medical Group AB har beslutat dela ut samtliga aktier i Curando Nordic AB till sina aktieägare. Av administrativa skäl har ett mindre antal aktier dock ännu ej överförts till respektive ägare. Via närstående äger Lars Lidgren 1 740 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,01 %.

3Notera att denna ägare har flera underliggande ägare.

4 Ägs till 100% av ledamot Petter Øygarden.

 

 

NASDAQ OMX – First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.