<– Tillbaka

Curando Nordic AB:s dotterbolag förnyar avtal med MedHelp AB om digital anslutning för vårdmottagningar i Region Stockholm

2020-02-07

Curando Nordic AB:s (”Curando”) dotterbolag Agilit Svenska AB (”Agilit”) utökar sitt samarbete med MedHelp AB.

Agilit och MedHelp AB har samarbetat sedan slutet av 2016 gällande avrop av produkter och SAAS-tjänster från Agilits e-hälsoplattform. I december 2018 lanserades tillsammans med MedHelp en lösning som avlastar vårdmottagningar i Region Stockholm med en besöksbokning som utnyttjar Agilits integrationer. Agilit och MedHelp AB har nu förnyat och utökat avtalet sinsemellan.


Avtalet är ett avropsavtal och avser IT-tjänster som syftar till ökad tillgänglighet och service för MedHelp AB:s kunder. Ersättningen består dels av en fast ersättning per ansluten mottagning och dels av en ersättning per transaktion överstigande en lägsta nivå. Avtalet ger möjligheter till framtida tilläggsbeställningar genom avrop. Avtalet löper till den 31 december 2022 och förlängs därefter med automatik med 12 mån om det inte sägs upp. Det förnyade avtalet innebär en utökning från två vårdcentraler upp till 255 vårdmottagningar inom Region Stockholm.


Besöksbokningen som avtalet handlar om innebär att MedHelp AB ansluts digitalt till en tjänsteplattform som gör det möjligt för sjuksköterskor att boka in patienter direkt i de olika mottagningarnas tidböcker.


”MedHelp har en central roll i effektiviseringen av den svenska vården med hjälp av sjuksköterskebemannade e-hälsocenter. I kombination med våra digitala tjänster minskar resursanvändningen och tid frigörs till vård och hälsa“, säger Johan Tinnerholm, VD Curando


”Vi har sedan tidigare god erfarenhet av Agilits digitala lösningar och integrationer och ser fram mot att utveckla samarbetet vidare”, säger Björn Arkinger, Affärsområdeschef Vårdtjänster, MedHelp.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020.

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Tinnerholm – VD Curando Nordic AB Telefon: +46 706 432410 E-post: johan.tinnerholm@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-02-07

Release

en_GB