<– Tillbaka

Curando Nordic AB får ytterligare bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-10-21

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) tillförs ytterligare 1,1 MSEK för att finansiera repositionering.

Curando Nordic:s styrelse tillför Bolaget ytterligare cirka 1,1 MSEK för att säkra rörelsekapital nödvändigt för att slutföra den repositionering av verksamheten som Bolaget tidigare informerat om. Finansieringen sker dels genom att direkta medel om cirka 0,75 MSEK tillförs, dels genom att arvoden läggs som lån.

Arbetet med att re positionera Bolaget är inne i sin slutfas och reviderad affärs- och finansieringsplan kommer nu att presenteras under Q4.

Styrelsen har tidigare meddelat att man tillfört verksamheten cirka 3,7 MSEK. Finansieringen görs som brygglån som löper till 31 december 2021 med en årlig ränta på 6% och som kan lösas i förtid om Bolaget så önskar.

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB Telefon: +47 920 30 200 E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-10-21

Release

en_GB