<– Tillbaka

Curando Nordic AB avstår förvärv av LifeComp Sweden AB

2020-01-20

Curando Nordic AB (”Curando”) har, vilket tidigare meddelats under oktober 2019, utvärderat samgående med LifeComp Sweden AB (”LifeComp”). Curandos styrelse har nu beslutat att avstå från samgående.

Den 21 oktober 2019 meddelades i pressmeddelande att en överenskommelse träffats mellan LifeComp och Curando. Curando avsåg att genomföra en riktad emission och genomföra köp av LifeComp som apportemission. Se pressmeddelandet i helhet här.


Curando konstaterar nu att det inte finns tillräcklig samsyn med LifeComp kring villkoren och väljer därför att fokusera på den egna SaaS plattformen. Fortsatt utveckling och införsäljning av LifeComp riskerar att dra resurser från Curandos kärnaffär. Curandos styrelse har därför beslutat att avstå från förvärvet. Bolagets planer för utveckling och expansion av verksamheten påverkas inte.


Möjligheten till framtida säljsamverkan utesluts inte då Curando ser att LifeComps hälsoanalysverktyg kan bli ett värdefullt tillägg till den egna plattformen för hälsoarbete i företag.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2020 klockan 15:00 CET.
Om

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB Telefon: +47 920 30 200 E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-01-20

Release

en_GB