<– Tillbaka

Ny ordförande och nya ledamöter föreslås i Curando Nordic AB:s styrelse

2021-04-21

Semmy Rülf föreslås som ny ordförande i Curando Nordic AB (publ), ”Curando”, och Johan Assarsson samt Morgan Eilenberg som nya medlemmar i styrelsen.

Aktieägare motsvarande cirka 46% av aktierna i Curando lämnar förslag till val av styrelse vid bolagets årsstämma den 28 maj 2021. Information kommer också ges i kallelse till årets bolagsstämma. Styrelsen föreslås utvidgas till sex medlemmar med Semmy Rülf som ny ordförande och Johan Assarsson samt Morgan Eilenberg som nya medlemmar. Nuvarande medlemmar, med undantag för Polo Looser Schweiz som avböjt, föreslås omväljas.

Att få lämna över till Rülf som ordförande - en erfaren industrialist, bidrar starkt till att bolaget får förlig vind och en säker seglats. Assarsson, ny ledamot, är en av Sveriges mest meriterade ledare i offentlig verksamhet men har också bred erfarenhet från ledning och styrelse i privata bolag. Eilenberg med sin starka marknadsbakgrund kan i styrelsen bidra till den säljfas som bolaget nu börjar med lansering av Curandos SaaS plattform för hälsotjänster i företag” säger Lars Lidgren, nuvarande ordförande.

Semmy Rülf (1950), tidigare VD för Axis Communications samt tidigare ordförande i Qlik och Mindroute Incentive, för att nämna några roller inom IT-industrin. Inom Med Tech har Rülf varit VD för ProstaLund, ordförande för Jolife samt ledamot i Vitrolife, Xvivo med flera. Rülf bor i Stockholm. Under ett tiotal år i London arbetade han för Visit Sweden som Regional Director ansvarig för England, Kina och södra Europa.

Johan Assarsson (1962), var fram till 2020 VD för Inera, regionerna och landstingens IT-bolag. Assarsson har varit, regiondirektör i Västra Götaland och departementssekreterare. Han har även varit ordförande respektive styrelseledamot i bland annat Inera, Apoteket, Norlandia Care och Göteborgs Universitet.

Morgan Eilenberg (1976), har arbetat bland annat som Senior Director på Sobi, nordisk Strategic Manager på Biovitrum och Brand Manager på Eli Lilly. Tidigare Head of Operations, Norden, på Ashfield inom UDG Healthcare. Han är nu CEO i dotterbolaget Compass Interim Management AB samt Partner i Compass Human Resources Group som har verksamhet i Norden och UK.

Om Curando Nordic AB Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Ytterligare information: Lars Lidgren, Styrelseordförande, +46 (0)705478700.

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-04-21

PM 210421 Nytt i Curando

en_GB