<– Tillbaka

Curando Nordic AB meddelar ändrad stämmodag

2021-04-20

Styrelsen för Curando Nordic AB (publ) har beslutat att senarelägga årsstämman och nytt datum är satt till fredagen den 28 maj 2021. Kallelse och annonsering kommer i vanlig ordning.

Om Curando Nordic AB Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Ytterligare information: Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se.

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-04-20

PM 210420 Curando senarelägger årsstämma

en_GB