<– Tillbaka

Curando Nordic AB föreslår köp av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB

2019-10-21

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) avser kalla till bolagsstämma och föreslå förvärv av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB (”LifeComp”).

Till grund för affären ligger en överenskommelse mellan företagen. Curando Nordic avser genomföra en riktad emission och genomföra köpet som apportemission. Det innebär att ägarna i LifeComp säljer företaget till Curando Nordic och får betalt i form av aktier i Curando. För att stärka Curandos kassa kommer vid sidan om apportemissionen även genomföras en mindre riktad emission. Planen är att ägarna i Curando tar ställning till affären på extra bolagsstämma i november eller allra senast i december 2019.


Curando Nordic har under första halvåret 2019 ställt om, reducerat sin verksamhet och är nu en renodlad SaaS-leverantör med egenutvecklad digital plattform för proaktiv företagshälsa. Plattformen innehåller ärendehanteringssystem för sjukskrivningar samt säker trepartsdialog mellan kund, beställare och tjänsteleverantör. Arbetsmiljöanalys, certifiering och e-learning ingår som instegstjänst för företag. Plattformen hanterar även bokning av vårdtjänster. För närvarande pågår utrullning till 255 mottagningar i Stockholms län.


Curando Nordic har i tillägg önskat en efterfrågad, konkret produkt som kan integreras med plattformen och genom samgående med LifeComp kan Curando Nordic nu tillföras ett effektivt hälsoanalysverktyg som löpande ger stöd för hälsoarbete på individ- och företagsnivå. LifeComp har en vetenskapligt underbyggd djupenkät med omfattande blodanalys. Med stöd av en AI-baserad algoritm redovisas resultatet enkelt och överskådligt. I appen MyLifeComp™ får individer tillgång till ett anpassat utbud av tjänster och produkter från LifeComps och Curandos hälsopartners. Tjänsterna ska kunna bokas direkt i MyLifeComp™. På individnivå skapas en åtgärdsplan och på organisationsnivå kan aggregerad statistik ge vägledning för insatser på grupp- och företagsnivå. LifeComp kompletterar också Curando Nordic med säljorganisation och företagsnätverk.


Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:
LifeComps djupenkät och riktade provtagning kombinerad med artificiell intelligens för analys och kartläggning av hälsoproblem mångdubblar värdet av en hälsokontroll på individnivå. Tillsammans med vår egenutvecklade plattform för proaktivt hälsoarbete kommer vi att vara en komplett leverantör av effektiv företagshälsa.


Fredrik Kjällander, VD LifeComp Sweden AB, kommenterar:
Curando Nordics avancerade plattform har utvecklats under lång tid med högt vård- och IT-kunnande. Ett samgående flyttar fram LifeComps position avsevärt, inte minst gällande stabilitet och skalbarhet, till att kunna erbjuda hela marknaden en ny nivå av modern effektiv hälsoanalys.


Aktieägare som vill veta mer om affären ska läsa kommande pressmeddelanden från Curando med kallelser till stämma.

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB Telefon: +47 920 30 200 E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-10-21

Release

en_GB