<– Tillbaka

Förlängd teckningstid i Curando Nordic AB:s (publ) riktade nyemission

2019-12-17

Styrelsen i Curando Nordic AB (”Curando”) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat förlänga tiden för teckning i den pågående riktade nyemissionen (kontanttillskott). Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är att flera intressenter inte kan ta beslut med kort varsel under december p.g.a. stundande jul- och nyårshelg.  Ny slutdag för teckning blir den 15 januari 2020.

Den 9 december 2019 beslutade extra bolagsstämma i Curando bland annat om riktad emission av aktier. Besluten finns i helhet på Curandos hemsida. I punkt 9 på stämman beslutades om riktad nyemission (kontanttillskott). Teckning skulle ske inom en vecka från beslutet, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden med 30 dagar. Styrelsen har nu beslutat att förlänga just denna teckningstid med 30 dagar. Ny slutdag för teckning blir således den 15 januari 2020.

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB Telefon: +47 920 30 200 E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-12-17

Release

en_GB