<– Tillbaka

Tillträdande VD i Curando Nordic AB (publ) köper aktier

2020-01-31

Curando Nordic AB (”Curando”) meddelar idag att Johan Tinnerholm, som tillträder som VD den
3 februari 2020, har köpt 2 400 000 aktier i bolaget.

1 200 000 aktier har köpts av styrelseordförande Lars Lidgren och 1 200 000 aktier har köpts av avgående VD, tillika styrelseledamot, Fredrik Thafvelin. Efter köpet har Johan Tinnerholm 2 400 000 aktier i Curando. Aktierna har köpts under tisdagen den 28 januari 2020.

”Som VD i Curando vill jag också investera i bolaget. Jag tror på de möjligheter som ligger framför oss med Curandos tekniska lösningar som underlättar arbetet med hälsa.”, säger Johan Tinnerholm, tillträdande VD. 

”Det är glädjande att Curandos nye VD väljer att göra denna investering. Det visar hans engagemang och tilltro till bolaget.”, kommenterar Lars Lidgren, styrelseordförande.

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB Telefon: +47 920 30 200 E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-01-31

Release

en_GB