<– Tillbaka

Curando Nordic AB har genomfört förvärvet av FHVCare i Sverige AB

2021-04-07

Curando Nordic AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, och nedan kallat ”Curando”, har den 7 april 2021 genomfört förvärvet av samtliga aktier i mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB, nedan kallat ”FHVCare”.

Curando meddelade den 29 mars 2021 att de tecknat ett avtal avseende förvärv av samtliga aktier i FHVCare.

Förvärvet av FHVCare var villkorat av att årsstämmans beslut från den 29 maj 2020 om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier godkändes av berörda myndigheter och att styrelsen i Curando därefter fattade beslut om riktad nyemission.

Då samtliga villkor har uppfyllts genomfördes förvärvet av FHVCare den 7 april 2021 genom att Curando tillträdde aktierna.

Om Curando Nordic AB Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se.

Ytterligare information: Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se.

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-04-07

Release

en_GB