General Meetings

Extraordinary General Meeting of Curando Nordic AB 17 August 2021

 

Kallelse till extra bolagsstämma 2021-08-17


General Meeting of Curando Nordic AB 28 May 2021

 

Kallelse årsstämma 210528

Förslag till beslut bemyndigande

Förslag till beslut optioner styrelse

Förslag till beslut optioner medarbetare och nyckelpersoner

Förslag till beslut valberedning

Fullmaktsformulär bolagsstämma 210528


Extraordinary General Meeting of Curando Nordic AB 17 November 2020

 

Kallelse extra bolagsstämma 201117

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av företrädesemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsredovisning för 2019 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 201117


General Meeting of Curando Nordic AB 29 May 2020

 

Protokoll årsstämma Curando Nordic AB – 200529.

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 200529.

Kallelse årsstämma Curando Nordic AB – 200529.


Extraordinary General Meeting of Curando Nordic AB 18 March 2020

 

Kallelse.

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Curando Nordic AB — 200318.

Fullständiga förslag till beslut, punkt 7 och 8


Extraordinary General Meeting of Curando Nordic AB 9 December 2019

 

Kallelse.

Fullmaktsformulär exstra bolagsstämma Curando Nordic AB — 191209.

Förslag till beslut om kvittnings- och kontantemissioner:
Beslutsförslag p 8 och 9 stämman 191209

Förslag till optionsprogram:

Beslut om resultatdisposition vid årsstämman 31 maj 2019

Styrelsens redogörelse 191125

Revisorsyttrande enligt 13 kap 6
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8


General Meeting of Curando Nordic AB 31 May 2019

 

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 190531.

Kallelse årsstämma i Curando Nordic AB – 190531.

Årsredovisning och koncernredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31 för Curando Nordic AB.


General Meeting of Rethinking Care Sweden AB 31 May 2018

 

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Kallelse årsstämma i Rethinking Care Sweden AB – 180531. Ladda ner här

Årsredovisning och koncernredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ner här


Extraordinary General Meeting of Rethinking Care Sweden AB 2 May 2018

 

Styrelsens förslag till beslut inför extra bolagsstämman 2 maj. Läs mer…

Kallelse. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Styrelsen i Rethinking Care Sweden Ab föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission av units . Ladda ned här

Fullmakt Rethinking Care Sweden AB 180502. Ladda ned här

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser. Ladda ned här

Revisors yttrande. Ladda ned här


General Meeting of Rethinking Care Sweden AB 31 May 2017

 

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Årsredovisning och koncernredovisning 2016-02-01 – 2016-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ned här


Extraordinary General Meeting of Rethinking Care Sweden AB 17 October 2016

 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 17 oktober 2016. Ladda ned här

Ladda ned materialet här:

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden — 161017 -… Ladda ned här.

Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden A… Ladda ned här.

Styrelsens redogörelse om Rethinking Care Sweden 28 sept 2016. Ladda ned här.


Extraordinary General Meeting of Rethinking Care Sweden AB 14 September 2016

 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 14 september 2016. Ladda ned här.

en_GB