Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Bolagsstämmor

 

Bolagsstämma i Curando Nordic AB 31 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 190531. Ladda ner här

Kallelse årsstämma i Curando Nordic AB – 190531. Ladda ner här

Årsredovisning och koncernredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31 för Curando Nordic AB. Ladda ner här

 

Bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB 31 maj 2018

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Kallelse årsstämma i Rethinking Care Sweden AB – 180531. Ladda ner här

Årsredovisning och koncernredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ner här

 

Extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB den 2 maj 2018.

Styrelsens förslag till beslut inför extra bolagsstämman 2 maj. Läs mer…

 

Extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB den 2 maj 2018.

Kallelse. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Styrelsen i Rethinking Care Sweden Ab föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission av units . Ladda ned här

Fullmakt Rethinking Care Sweden AB 180502. Ladda ned här

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser. Ladda ned här

Revisors yttrande. Ladda ned här

 

Bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 31 maj 2017.

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Årsredovisning och koncernredovisning 2016-02-01 – 2016-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ned här

 

Extra bolagstämma den 17 oktober

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 17 oktober 2016. Ladda ned här

Ladda ned materialet här:

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden — 161017 -… Ladda ned här.

Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden A… Ladda ned här.

Styrelsens redogörelse om Rethinking Care Sweden 28 sept 2016. Ladda ned här.

 

Extra bolagstämma den 14 september

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 14 september 2016. Ladda ned här.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.