En
filmsnutt
om oss

Aktien

Bolagets aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Det finns 42 453 338 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 4 245 334 SEK. Aktien handlas sedan den 21 juni 2018 i bolagsnamnet Curando Nordic AB med kortnamn CUR.

Största aktieägarna

2019-12-31

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Fredrik Thafvelin 8 780 404 20,68 %
Algora AB1 5 924 184 13,96 %
Seagles AB1 4 274 582 10,07 %
Progressio Brage Finans AS2 3 355 007   7,90 %
Turn Around AS3 2 820 623   6,65 %
Arenakoncernen AB 2 676 265   6,30 %
Fambo Invest AS 1 816 241   4,28 %
Cecilia Thafvelin 1 600 398   3,77 %
Almi Invest Syd AB 1 184 400   2,79 %
De La Salle Holding AB     536 666   1,26 %
Övriga (cirka 560 ägare) 9 484 568 22,34 %
Totalt 42 453 338 100,00 %

1Kontrolleras av styrelseordförande Lars Lidgren. Härutöver äger Lars Lidgren privat 344 736 aktier i Curando Nordic AB.

2 Ägs till 100 % av ledamot Petter Øygarden. Han äger ytterligare 465 936 aktier privat.

3Kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Thafvelin. Härutöver äger Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via sitt helägda bolag Agilit AB. Utöver detta är 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.

 

 

NASDAQ OMX – First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North Growth Market regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.