Curando.se
En
filmsnutt
om oss


Rethinking Care Sweden AB har namnändrat till Curando Nordic AB.

 

Vårt kunderbjudande bygger på en enkel princip:
mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande av leveransprocesser.

Vårt erbjudande är tydligt och klart: Snabb och enkel leverans av mer vård och hälsa med mindre resursanvändning. Effektiva IT-verktyg och nya processer för leverans kan mer än dubbla produktiviteten. Och samtidigt blir såväl kvaliteten som ekonomin och arbetsmiljön bättre!

Vårdbehoven växer då vi blir fler människor, fler blir äldre och fler behöver vård. Kostnaderna stiger dramatiskt samtidigt som effektiviteten i vård och hälsa fortsätter att sjunka. Det måste bli enklare att få vård, enklare att få kontakt med vården, enklare att hitta rätt i vårdapparaten och en mer effektiv leverans. Vården behöver ett nytt helhetskoncept. Ett koncept som utnyttjar digitaliseringen, som säkrar effektiva leveransprocesser och verkligen drar nytta av patienten som en resurs. Det är hög tid att tänka om – det har vi redan gjort.

Snabblänkar

Pressrum

Finansiell kalender

Aktien