Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Vårdbehoven växer då vi blir fler människor, fler blir äldre och fler behöver vård. Kostnaderna stiger dramatiskt samtidigt som effektiviteten i vård och hälsa fortsätter att sjunka. Det måste bli enklare att få vård, enklare att få kontakt med vården, enklare att hitta rätt i vårdapparaten och en mer effektiv leverans. Vården behöver ett nytt helhetskoncept. Ett koncept som utnyttjar digitaliseringen, som säkrar effektiva leveransprocesser och verkligen drar nytta av patienten som en resurs. Det är hög tid att tänka om – det har vi redan gjort.