Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Medarbetare

Fredrik Thafvelin
VD
Curando Nordic AB

mj

Mattias Johansson
COO
Curando

edith rtc hemsida

Edith Lau
CFO
Curando

sophie2

Sophie Haarlem
Försäljningschef
Curando

peter

Peter Hedberg
CTO
Curando

rtc hemsida elisabeth

Elisabeth Lagh
Operativ chef
Curando

jonasrtc

Jonas Sundell
Konceptutvecklingschef/
arbetsmiljöingenjör
Curando

rtchemsidaasbjorn

Asbjørn Sørfonden
Affärsområdeschef
Curando Norge

acrtc

Ann-Christin Grell Johansson
Marknadskoordinator
Curando

Bakom Curando Nordic finns en kompetent och erfaren styrelse och ledning med ett stort kontaktnät och etablerade kundrelationer. Det allra viktigaste är dock att de samtliga har gjort detta förr. Enligt styrelsens bedömning är detta den bästa garantin för att Curando Nordic skall lyckas och bli framgångsrikt. Läs mer om personerna i vår styrelse här:

http://curandonordic.se/bolagsstyrning/styrelse/ och i vår koncernledning här: http://curandonordic.se/bolagsstyrning/koncernledning/


Fredrik Thafvelin CEO


Född: 1949

  • Leg. läkare, IMD Business School.
  • Tidigare Nordenchef och vice VD Capio, VD AxessAkuten och Feelgood.
  • Styrelseordförande i Transmedica, Feelgood, och Personalhuset Staffing Group.

Utbildning: M.D. Ph.D. Lunds universitet, Sverige. Ledarskapsutbildning, IMD Lausanne, Harvard Business School och Time Manager International.

Läkare, entreprenör och ledare. VD och grundare av Axess Spesialistklinikker AS, som etablerade specialistvårdskoncept i Norge och Sverige. Därefter utvecklingsdirektör för Capio i Norden, VD för Capio Nordic AB och vice VD i Capio AB. Sedan 2010 aktiv i styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia Care, Agito, Transmedica och Otiga Group AS.


Mattias Johansson, COO

MBA, tidigare nationell verksamhetschef hos Feelgood. Har en karriär med fokus på marknad, sälj och hälsa.


Edith Lau, CFO

Född: 1981

Civ.ek.

Civilekonom från Stockholms Universitet. Flera års erfarenhet som ekonomichef och verksamhetsansvarig i ägarledda företag samt större internationella koncerner. Branscherfarenheter som sträcker sig från Bygg till Hälsa.


Sophie Haarlem, Försäljningschef

Civilingenjör i kemiteknik och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Key Account Manager inom Feelgood, Bixia och Bergen Energi. Har drivit konsultverksamhet som partner i eget bolag samt haft roller som försäljningsansvarig i flera företag. Härutöver är Haarlem även framgångsrik landslagsfäktare.


Peter Hedberg, CTO

Civilingenjör i datateknik från KTH. IT-ingenjör specialiserad på integrationer och systemutveckling för hälso- och sjukvård. Tidigare CTO i Enalog AB och har under de senaste tio åren arbetat med att utveckla system för vården.


Elisabeth Lagh, Operativ chef

Legitimerad onkologisjuksköterska. Ledarskap och organisationsutbildad. Ansvarig för leveransavdelningen och hälsoväxeln.


Asbjørn Sørfonden, Affärsområdeschef Curando Norge

Befäl och sjuksköterska. Egenföretagare. Tidigare seniorkonsulent på Nordvik ApS med läkarbemanning i Norden och Key Account Manager på Transmedica AS. Tidigare produktansvarig hos GlaxoSmithKline AS i Norge.


Jonas Sundell, Konceptutvecklingschef/arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog. Kommer närmast från Feelgood. Erfarenhet från projektledning inom bland annat industri- och byggsektorn.


Ann-Christin Grell Johansson, Marknadskoordinator

Utbildad marknadskommunikatör från RMI Berghs. Har erfarenhet inom press och marknadsföring. Kommer närmast från Andréasson PR där hon arbetade som VD-assistent och PR-konsult i fem år. Arbetat som projektledare inom PR och administration. Tidigare marknadskoordinator på MediCheck, driftadministratör/projektledare på AB Stokab.


Nils Jurquet de la Salle, VD Niana AB

Kiropraktor, företagsledare. Har lett friskvårds- och hälsoföretaget Niana AB sedan 1995. Är även trefaldig världsomseglare som Skipper.